Връщане към Специалности

Електрообзавеждане на транспортна техника

                Основата  на тази специалност  са фундаменталните знания по теория и конструкция на автомобила и двигателя, електротехниката и електрониката.

Завършилият тази специалност ще може: 

  • да    извършва специализирана диагностика на електрообзавеждането и електронното оборудване на двигателя на автомобила, използвайки най-съвременната диагностична апаратура;
  • да разчита и разработва технически чертежи, принципни, монтажни и разгънати схеми на техническа документация;
  •  да проектира електрообзавеждането на автомобили и други МПС;
  •  да организира и извършва обслужване и ремонт на автомобилни електродвигатели, генератори, запалителни уредби с електронно управление и друго електронно оборудване.

Придобитите знания и умения  позволяват да  започнат работа  като техници по електрообзавеждането на автомобили и други МПС, както и да продължат обучението си  вьв ВУЗ.

Завършилите успешно пълния курс на обучение получават:

  • Диплома за средно образование;
  • Трета степен на професионална квалификация;
  • Водач на МПС категория В – безплатно.

СРОК НА ОБУЧЕНИЕ – 5 ГОДИНИ

Постоянен линк към тази тема: https://pgtathaskovo.com/?page_id=57