Връщане към Проекти

Твоят час

logo-bg-rightОт месец ноември 2017 година Професионална гимназия по селско стопанство и транспорт „Н.Й.Вапцаров” започна работа по проект „Твоят час“. Този проект се осъществява с подкрепата на оперативна програма “Наука и образование за интелигентен растеж“.
Проектът предоставя финансиране на извънкласни дейности с цел създаване на условия за осмисляне на свободното време на учениците в държавни и общински училища.

През 2016/2017 учебна година се сформираха следните групи

Групи за ученици с обучителни затруднения

 1. Клуб „Литературата в помощ на граматиката“
 2. Клуб „Родна реч омайна, сладка“
 3. Математически навигатор
 4. Приятели на словото
 5. Физика и астрономия
 6. Функционалната грамотност – ключ към успеха

Групи за ученици за занимания по интереси:

 1. Клуб „Монумент“
 2. Клуб „Тенис на на маса“
 3. Клуб“ Здрав дух в здраво тяло“
 4. Компютърен дизайн
 5. Моят роден край
 6. Пазители на природата
 7. Предприемачът – успешен бизнесмен

Постоянен линк към тази тема: https://pgtathaskovo.com/?page_id=3707