Връщане към Специалности

Експлоатация на автомобилния транспорт

Специалността   обхваща   всички икономически   и технически знания и умения, необходими за организацията и управлението на транспортното дружество или обслужване на малкия бизнес.
Завършилият тази специалност ще може:

  • да планира, организира, контролира и извършва безопасна експлоатация на автотранспортната техника/товаро – пътнически потоци, складово, сервизно и гаражно стопанство, безопасност на движението по пътищата и др./;
  • да води едностранно и двустранно счетоводство;
  • да  извършва анализи на финансовото и икономическото състояние на транспортната фирма;
  • да работи в областта на маркетинга и рекламата на транспортни фирми, да участва в проучването на транспортния пазар;
  •  да работи с информационни системи;
  •  развива комуникативност и работа в екип;
  • придобитите знания са добра   основа за продължаване  на образованието във ВУЗ.

Завършилите успешно пълния курс на обучение получават:

  • Диплома за средно образование
  • Трета степен на професионална квалификация;
  • Водач на МПС категория В – безплатно.

СРОК НА ОБУЧЕНИЕ – 4 ГОДИНИ  (ІХ – XII клас)

Завършилите получават квалификация

“ОРГАНИЗАТОР ПО ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА АВТОМОБИЛНИЯ ТРАНСПОРТ”

Постоянен линк към тази тема: https://pgtathaskovo.com/?page_id=55