Учители

У Ч И Т Е Л И

e_mail:
инж. Донка Станчева Директор info-2601904@edu.mon.bg
инж. Стоянка Петрова Заместник-директор по учебната дейност stppetrova@abv.bg
инж. Стоян Нешев Заместник-директор по учебно-производствената дейност neshev_st@abv.bg
Красимира Дамянова психолог

hopehaskovo@abv.bg

Мария Мариновска български език и литература mgm_666@abv.bg
Милена Димитрова български език и литература milena.dimitrova1999@abv.bg
Лиляна Желева руски език, български език и литература lili.jeleva60@abv.bg
Красимира Костова английски език, български език и литература krassi_kostova@abv.bg
Стефани Арабаджиева английски език stefani_m9@abv.bg
Добромира Филипова английски език dobromira_filipova@abv.bg
Мюмюне Осман български език и литература mumuneyunuz@gmail.com
Елена Язаджиева математика elikata1@abv.bg
Димитрийка Георгиева математика  didagi@abv.bg
Желязко Христов физика  и астрономия,  ИТ pichetemi@abv.bg
инж. Лидия Лазарова Ръков.направление ИКТ, ИТ lilazarova@gmail.com
Надежда Иванова география и икономика, история и цивилизации nadejdajivkova@abv.bg
Павлина Зафирова география и икономика, история и цивилизации  vankov.69@abv.bg
Лидия Маджарова философски цикъл lidiq_madjarova@abv.bg
Снежана Михайлова химия и опазване на околната среда, биология snejana_nedialkowa@abv.bg
Петър Петров физическо възпитание и спорт ippe6ka@abv.bg
Георги Чобанов физическо възпитание и спорт georgechobanov@abv.bg
Петя Петрова Химия и ООС petyakorondileva@gmail.com
Николай Делчев музика, изобразително изкуство niki.hala@abv.bg
Валентина Кисьова икономически дисциплини vkisiovabg@mail.bg
инж.Ершан Шукри учебна практика по ДВГ и АТТ ershan.shukri@abv.bg
инж.Ангел Николов учебна практика  kamini_angel57@abv.bg
инж.Ангел Съкалиев конструкция и експлоатация на автомобила angel7707@abv.bg
инж.Атанас Атанасов учебна практика atanass84@abv.bg
инж.Калин Захариев селскостопански дисциплини Kalin_ivanov86@abv.bg
инж. Димитър Павлов Автотранспортна техника, УП по управление на МПС  LFCPavlov@abv.bg
инж.Боян Бонев учебна практика, УП по управление на МПС  bbonev@dir.bg
инж.Венета Иванова селскостопански дисциплини  vgd555@abv.bg
инж.Димитър Тонев Автотранспортна техника, УП по управление на МПС mitko_tonev84@abv.bg
инж.Иван Иванов УП по управление на МПС ivankamenov1991@gmail.com

Постоянен линк към тази тема: https://pgtathaskovo.com/?page_id=29