Връщане към Erasmus+

Erasmus + 2024 – Практика в Испания

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТРАНСПОРТ И АГРАРНИ ТЕХНОЛОГИИ „Н.Й.ВАПЦАРОВ“, ГР.ХАСКОВО

Проект Практика в Испания – мотивация, възможности и професионална реализация на младите автотранспортни специалисти на ПГТАТ“

ЕРАЗЪМ +,   2023-1-BG01-KA122-VET-000127961

СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми ученици,

Стартираха дейностите по проект  “Практика в Испания – мотивация, възможности и професионална реализация на младите автотранспортни специалисти на ПГТАТ”, 2023-1-BG01-KA122-VET-000127961, Програма „ЕРАЗЪМ+”, Ключова дейност 1 „Образователна мобилност за граждани”, Сектор „Професионално образование и обучение.

КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР:

Право на кандидатстване за участие имат ученици от 10 и 11 клас от специалности „Автотранспортна техника“, „Електрообзавеждане на транспортна техника“, „Електрически превозни средства“ и „Експлоатация на автомобилния транспорт“.

Учениците трябва да имат:

  • среден успех от предметите по професионална подготовка минимум 4,00;
  • добро владеене на английски език;
  • мотивация за участие и прилагане на наученото след завръщането си и споделяне на резултатите от проекта с връстници.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ И СРОКОВЕ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

  • Формуляр за участие
  • Мотивационно писмо
  • Декларация от родител

Срок за подаване на документите- 29.02.2024 г.

Комплект документи може да получите в кабинета на г-жа К. Дамянова.

Постоянен линк към тази тема: https://pgtathaskovo.com/?page_id=6843