Връщане към Проекти

Образование за утрешния ден

От началото на втория учебен срок на учебната 2019/2020 година
в ПГТАТ „Н.Й.Вапцаров“  стартират дейности по проект „Образование за утрешния ден“.

Проектът се реализира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, с конкретен бенефициент – Министерството на образованието и науката (МОН). Продължителността на проекта е 36 месеца –  от  15.10.2019 г. до 15.10.2022 г.
Целта на проекта е изграждане на компетентности за интегриране на образователните технологии и мотивация за тяхното използване от подрастващото поколение.

По Дейност 6: „Повишаване на дигиталната компетентност и умения на учениците под формата на извънкласни дейности – клубове по интереси и допълнителни занимания по ключови дигитални умения – базови и за напреднали сформирахме Клуб „Компютри и дизайн“

ПУБЛИКАЦИЯ НА САЙТА

ГАЛЕРИЯ

–––––––––––––––––––––––-

2020/2021 учебна година

Тази учебна година също беше сформирана група за повишаване на дигиталната компетентност и умения на учениците под формата на извънкласни дейности – клубове по интереси и допълнителни занимания по ключови дигитални умения.

ГАЛЕРИЯ

–––––––––––––––––––––––-

2021/2022 учебна година

Клуб „Графика и дизайн“ е група за работа по проект „Образование за утрешния ден“ за тази учебна година. Учениците участваха активно в живота на училището, като изготвиха календари, брошури, училищен вестник, поддържаха сайта на гимназията.

–––––––––––––––––––––––-

2022/2023 учебна година

През последната /удължена/ година сформирахме клуб „Web дизайн и кодиране“. Учениците се учат да създават и поддържат Web съдържание, използвайки HTML, CSS, и JS. Освем уроците обучението им включва и поддържане на интернет страницата на гимназията: https://pgtathaskovo.com, както и сайта на клуба: http://autofriend.pgtathaskovo.com.

Галерия

Постоянен линк към тази тема: https://pgtathaskovo.com/?page_id=5595