ДЗИ

ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ

Учебна 2022/2023 година

Полагат се след успешно завършен 12 клас.

сесия май-юни

Подаване на заявления за допускане до ДЗИ – в канцеларията на училището до 21.02.2023г.

Издаването на служебни бележки за допускане до ДЗИ е до 18.05.2023г.
Дати за провеждане на ДЗИ сесия май-юни:

  • Български език и литература –19.05.2023 г. – 8.30 часа
  • Втори държавен зрелостен изпит / Държавен изпит за придобиване на ПK – 23.05.2023 г. – 8.30 час

сесия август-септември

Подаване на заявления за допускане до ДЗИ – в канцеларията на училището до 07.07.2023г.

Издаването на служебни бележки за допускане до ДЗИ е до 23.08.2023 г.
Дати за провеждане на ДЗИ сесия август-септември:

  • Български език и литература –24.08.2023 г. – 8.30 часа
  • Втори държавен зрелостен изпит т / Държавен изпит за придобиване на ПK – 25.08.2023 г. – 8.30 часа

Заповед № РД 09-4063/30.08.2022 г. за определяне на дати за провеждне на държавните зрелостни изпити (ДЗИ) и график на дейностите за организацията, провеждането и оценяването на ДЗИ през учебната 2021/2022 година

Полезно:

Формуляр за попълване:ЗАЯВЛЕНИЕ за допускане до държавни зрелостни изпити

Примерен тест по БЕЛ

Постоянен линк към тази тема: https://pgtathaskovo.com/?page_id=162