ДЗИ

ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ

Учебна 2023/2024 година

Полагат се след успешно завършен 12 клас.

сесия май-юни

Подаване на заявления за допускане до ДЗИ – в канцеларията на училището до 21.02.2024г.

Издаването на служебни бележки за допускане до ДЗИ е до 16.05.2024г.
Дати за провеждане на ДЗИ сесия май-юни:

  • Български език и литература –17.05.2024 г. – 8.30 часа
  • Втори държавен зрелостен изпит / Държавен изпит за придобиване на ПK / – 20.05.2024 г. – 8.30 час

сесия август-септември

Подаване на заявления за допускане до ДЗИ – в канцеларията на училището до 11.07.2024г.

Издаването на служебни бележки за допускане до ДЗИ е до 21.08.2024 г.
Дати за провеждане на ДЗИ сесия август-септември:

  • Български език и литература –22.08.2024 г. – 8.30 часа
  • Втори държавен зрелостен изпит т / Държавен изпит за придобиване на ПK/ – 23.08.2024 г. – 8.30 часа

Заповед № РД 09-2046/28.08.2023 г. за определяне на дати за провеждне на държавните зрелостни изпити (ДЗИ) и график на дейностите за организацията, провеждането и оценяването на ДЗИ през учебната 2023/2024 година

Полезно:

Формуляр за попълване: ЗАЯВЛЕНИЕ за допускане до държавни зрелостни изпити

Примерен тест по БЕЛ

Постоянен линк към тази тема: https://pgtathaskovo.com/?page_id=162