Връщане към Проекти

Erasmus+

ПГТАТ „Н. Вапцаров“ спечели няколко проекта по Програма Еразъм+ 

Постоянен линк към тази тема: https://pgtathaskovo.com/?page_id=4708

Еразъм + 2024 – обучение на учители в Полша

Проект “Междукултурни и дигитални компетентности в образованието”, Програма „ЕРАЗЪМ+”, Ключова дейност 1 „Мобилност “, Сектор „Училищно образование“ на програма “Еразъм+ “, рег. № 2023-1-BG01-KA122-SCH-000129070 Професионална гимназия по транспорт и аграрни технологии „Н. Й. Вапцаров“  участва в проект „Междукултурни и дигитални компетентности в образованието“  2023-1-BG01-KA122-SCH-00129070, съфинансиран по програма Еразъм +. Десет учители от различни направления- хуманитарно, …

Erasmus + 2024 – Практика в Испания

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТРАНСПОРТ И АГРАРНИ ТЕХНОЛОГИИ „Н.Й.ВАПЦАРОВ“, ГР.ХАСКОВО Проект “Практика в Испания – мотивация, възможности и професионална реализация на младите автотранспортни специалисти на ПГТАТ“ ЕРАЗЪМ +,   2023-1-BG01-KA122-VET-000127961 СЪОБЩЕНИЕ Уважаеми ученици, Стартираха дейностите по проект  “Практика в Испания – мотивация, възможности и професионална реализация на младите автотранспортни специалисти на ПГТАТ”, 2023-1-BG01-KA122-VET-000127961, Програма „ЕРАЗЪМ+”, Ключова дейност …

Erasmus + 2022 – Практика в Португалия

Проект “Повишаване професионалното развитие на младите автотранспортни специалисти от ПГТАТ – Хасково“, ЕРАЗЪМ +,   2022-1- BG01 – KA122-VET 000070269 Уважаеми ученици, Стартираха дейностите по проект  “Повишаване професионалното развитие на младите автотранспортни специалисти от ПГТАТ – Хасково”, 2022-1- BG01 – KA122-VET 000070269, Програма „ЕРАЗЪМ+”, Ключова дейност 1 „Образователна мобилност за граждани”, Сектор „Професионално образование и обучение”, …

ERASMUS + KA 102

Проект „Por2Autо“ – Повишаване качеството на професионална подготовка на младите автотранспортни техници чрез практика в Португалия. Продължителност на проекта е 12 месеца 01.11.2019- 31.10.2020. Партньор- приемаща организация са JOBAUTO / João Oliveira Barbosa, Lda./ ; Barselos, Portugal Повече за дейностите по проекта

ERASMUS + KA 229

EXCHANGE OF GOOD PRACTIS „BETER SCHOOLS FOR  BETTER FUTURE“ Проект „По добри училища за по-добро бъдеще„ Водеща организация е ПГТАТ с партньори: Istituto Tecnico Industriale L. da Vinci, Foligno, Италия и Sir John Hunt Community Sports College, Plymouth, Великобритания. Продължителност на проекта е до 1 ноември 2019- 31 октомври 2020 г Повече за дейностите по проекта

ERASMUS + KA 229

Проект „CARE- Collective Action for Respect and Empathy“ /Колективно действие за уважение и съпричастност/. Водеща организация е ZESPOL SZKOL ZAWODOWYCH IN WABRZEZNO – Полша с партньори: ПГТАТ „Н.Й.ВАПЦАРОВ“ – България; KELMES SPECIALIOJI MOKYKLA – Литва; LICEUL TEHNOLOGIC VLADENI – Румъния; SARAYÖNÜ MEHMET EMINE AKDOGAN ANADOLU LISESI – Турция; BALIKESIR MUHARREM HASBI ANADOLU LISESI- Турция Повече …

ERASMUS + KA1

Training Course Develop computational thinking through Coding Двама педагогически специалисти от гимназията ще се включат по време на  Европейската седмица на кодирането в Тренинг курс „ CODING FOR LEARNING”, от 15 до 21 октомври в италианския град Палермо. Целта на проекта „Кодиране за учене“ е да обогати компютърните  умения на учители и преподаватели чрез разширяване на технологии , свързани с …

ERASMUS + 2020 KA101

Проект „Възможност за всички“, Програма Еразъм+, КД 1 Проектът цели да  повиши квалификацията на 10 наши преподаватели в областта на използването на ИКТ в учебния процес и внедряването в училищната организация на работещи практики за работа с деца с проблемно поведение. Партньор-  Обучаваща организация „M&M Profuture Training“, S.L., Барселона, Испания Продължителност на проекта- 12 месеца …

ERASMUS + 2020, KA 229 – „Go Green”

PROEKT “GO GREEN: Възобновяемите енергийни източници свързватнациите” Ключова дейност 2 „Стратегически партньорства“, Сектор „Училищно образование“, Проекти за  “Партньорства за училищен обмен“  “GoGreen: Възобновяемите енергийни източници свързват нациите» Партньори: Проектът е пряко свързан с целите на Зелената сделка на ЕС- чиста енергия, устойчива мобилност и строителство, справяне с изменението на климата и екологичните предизвикателства. Проектът е …

ERASMUS + 2020, KA 229 – „Peace in ClassPeace at School“

Проект„Peace in ClassPeace at School“ „Мир в класа, мир в училище” Повече за дейностите по проекта Презентация „Решаване на конфликти и медиация“, проф. Румен Вълчев Презентацията бе част от обучението на международната група ученици, проведено в България, част от проекта „Peace in Class Peace at School”, Програма Еразъм+

ERASMUS + 2020, KA 102

AUTO-MOTivation “Практика в Португалия – стъпка за повишаване мотивацията и шансовете за професионална реализация на бъдещите автотранспортни техници от ПГТАТ” Ключова дейност 1 „Образователна мобилност за граждани”, Сектор „Професионално образование и обучение” Изпращане на  20 ученици от ПГТАТ, изучаващи специалности „Автотранспортна техника”, „Автомобилна мехатроника” и „Експлоатация на автомобилния транспорт”  на двуседмично практическо обучение в Португалия  …