Връщане към Erasmus+

ERASMUS + KA 102

Проект „Por2Autо“ – Повишаване качеството на професионална подготовка на младите автотранспортни техници чрез практика в Португалия.

Продължителност на проекта е 12 месеца 01.11.2019- 31.10.2020. Партньор- приемаща организация са JOBAUTO / João Oliveira Barbosa, Lda./ ; Barselos, Portugal

Повече за дейностите по проекта

Постоянен линк към тази тема: https://pgtathaskovo.com/?page_id=4724