Обществен съвет

Състав на Обществения съвет към ПГТАТ „Н.Й.Вапцаров“

  1. Кремена Кондова – представител на Община Хасково
  2. Антон Стефанов Пашов – представител на работодателите
  3. инж. Никола Николов – представител на родителите
  4. Диана Митева Стефанова – представител на родителите
  5. Калина Русева Черванюк – представител на родителите

Покана за първо заседание на Обществен съвет

Председател на Обществения съвет – инж. Никола Николов

Постоянен линк към тази тема: https://pgtathaskovo.com/?page_id=4942