Връщане към Документи

Учебни планове 2022/2023 учебна година

8а клас –специалност „Електрически превозни средства“, професия „Техник по транспортна техника“

––––-   Учебен план –––––

8б клас – специалнст „Експлоатация на автомобилния транспорт“, професия „Организатор по експлоатация на автомобилния транспорт

––––-   Учебен план –––––

8в клас –специалност „Автотранспортна техника“, професия „Монтьор на транспортна техника“

––––-   Учебен план –––––

9а клас – специалност „Автотранспортна техника“, професия „Монтьор на транспортна техника“

––––-   Учебен план –––––

9б клас – специалнст „Експлоатация на автомобилния транспорт“, професия „Организатор по експлоатация на автомобилния транспорт

––––-   Учебен план –––––

9в клас – специалност „Електрообзавеждане на транспортна техника“, професия „Електромонтьор“

––––-   Учебен план –––––

9г клас – специалност „Полевъд“, професия „Растениевъд“

––––-   Учебен план –––––

10a клас – специалност „Автотранспортна техника“, професия „Техник по транспортна техника“

––––-   Учебен план –––––

10б клас – специалност „Автотранспортна техника“, професия „Монтьор на транспортна техника“

––––-   Учебен план –––––

10в клас – специалност „Трайни насаждения“, професия „Техник – растениевъд“

––––-   Учебен план –––––

11a клас – специалност „Автотранспортна техника“, професия „Техник по транспортна техника“

––––-   Учебен план –––––

11б клас – специалност „Автотранспортна техника“, професия „Монтьор на транспортна техника“

––––-   Учебен план –––––

11в клас – специалност „Електрически превозни средства“, професия „Монтьор на транспортна техника“

––––-   Учебен план –––––

11г клас – специалност „Трайни насаждения“, професия „Техник – растениевъд“

––––-   Учебен план –––––

12a клас – специалност „Автомобилна мехатроника“, професия „Техник по транспортна техника“ – Учебен план

––––-   Учебен план –––––

12б клас – специалност  „Организатор по експлоатация на автомобилния транспорт“, професия „Експлоатация на автомобилния транспорт“

––––-   Учебен план –––––

12в клас – специалност „Агроекология“, професия „Агроеколог“ – Учебен план

––––-   Учебен план –––––

Постоянен линк към тази тема: https://pgtathaskovo.com/?page_id=76