Връщане към Документи

Учебни планове 2023/2024 учебна година

8а клас –специалност „Автотранспортна техника“, професия „Техник по транспортна техника“

––––-   Учебен план –––––

8б клас – специалнст „Автотранспортна техника“, професия „Монтьор на транспортна техника“

––––-   Учебен план –––––

8в клас –специалност „Трайни насаждения“, професия „Техник-растениевъд“

––––-   Учебен план –––––

9а клас –специалност „Електрически превозни средства“, професия „Техник по транспортна техника“

––––-   Учебен план –––––

9б клас – специалнст „Експлоатация на автомобилния транспорт“, професия „Организатор по експлоатация на автомобилния транспорт

––––-   Учебен план –––––

9в клас –специалност „Автотранспортна техника“, професия „Монтьор на транспортна техника“

––––-   Учебен план –––––

10а клас – специалност „Автотранспортна техника“, професия „Монтьор на транспортна техника“

––––-   Учебен план –––––

10б клас – специалнст „Експлоатация на автомобилния транспорт“, професия „Организатор по експлоатация на автомобилния транспорт

––––-   Учебен план –––––

10в клас – специалност „Електрообзавеждане на транспортна техника“, професия „Електромонтьор“

––––-   Учебен план –––––

10г клас – специалност „Полевъд“, професия „Растениевъд“

––––-   Учебен план –––––

11a клас – специалност „Автотранспортна техника“, професия „Техник по транспортна техника“

––––-   Учебен план –––––

11б клас – специалност „Автотранспортна техника“, професия „Монтьор на транспортна техника“

––––-   Учебен план –––––

11в клас – специалност „Трайни насаждения“, професия „Техник – растениевъд“

––––-   Учебен план –––––

12a клас – 1 група – специалност „Автотранспортна техника“, професия „Техник по транспортна техника“

––––-   Учебен план –––––

12а клас, 2 група – специалност „Трайни насаждения“, професия „Техник – растениевъд“

––––-   Учебен план –––––

12б клас – 1 група – специалност „Автотранспортна техника“, професия „Монтьор на транспортна техника“

––––-   Учебен план –––––

12б – клас, 2 група– специалност „Електрически превозни средства“, професия „Монтьор на транспортна техника“

––––-   Учебен план –––––

Постоянен линк към тази тема: https://pgtathaskovo.com/?page_id=76