Връщане към Проекти

Подкрепа за успех

За втори учебен срок на 2018/2019 учебна година бяха сформирани следните групи:

 1. БЕЛ – 8 клас – ръководител Мария Мариновска – ГРАФИК
 2. БЕЛ – 8 клас – ръководител Даниела Казакова – ГРАФИК
 3. БЕЛ – 9 клас – ръководител Ренета Станчева – ГРАФИК
 4. БЕЛ – 9 клас – ръководител Лиляна Желева – ГРАФИК
 5. Математика – 8б клас – ръководител Димитрийка Георгиева – ГРАФИК
 6. Математика – 8в клас – ръководител Димитрийка Георгиева – ГРАФИК
 7. Математика – 9 клас – ръководител Елена Язаджиеева – ГРАФИК
 8. Английски език – 8 клас – ръководител Красимира Костова – ГРАФИК
 9. Английски език – 9 клас – ръководител Добромира Филипова – ГРАФИК
 10. БЕЛ – 11 клас – ръководител Мария Мариновска – ГРАФИК
 11. История и цивилизация – 8 клас – ръководител Павлина Делчева – ГРАФИК
 12. География и икономика – 9 клас – ръководител Павлина Зафирова – ГРАФИК
 13. Предприемачество – 8 клас – ръководител Валентина Кисьова – ГРАФИК

Постоянен линк към тази тема: https://pgtathaskovo.com/?page_id=4549