Връщане към Erasmus+

ERASMUS + 2020, KA 102

AUTO-MOTivation
“Практика в Португалия – стъпка за повишаване мотивацията и шансовете за професионална реализация на бъдещите автотранспортни техници от ПГТАТ”
Ключова дейност 1 „Образователна мобилност за граждани”, Сектор „Професионално образование и обучение”
Изпращане на  20 ученици от ПГТАТ, изучаващи специалности „Автотранспортна техника”, „Автомобилна мехатроника” и „Експлоатация на автомобилния транспорт”  на двуседмично практическо обучение в Португалия     с цел надграждане на получените до този момент знания и умения в училище, и придобиване на нови професионални компетенции и опит за работа със съвременна апаратура.
Повече за дейностите по проекта

Постоянен линк към тази тема: https://pgtathaskovo.com/?page_id=5714