Прием 2022/23

Специалности:

ПРЕДИМСТВА

 • Модерна материалнотехническа база, оборудвана с най-съвременни демонстрационни и симулационни модули;

 • Собствен авто-мото полигон;

 • Подпомагане достъпа до образование чрез отпускане на стипендии.

 • ВСИЧКИ НОВОПРИЕТИ УЧЕНИЦИ ЩЕ ПОЛУЧАВАТ СТИПЕНДИИ.

 • Много добра спортна база;

 • Близост до автогара и ученическо общежитие;

 • Практическо обучение в реална работна среда;

 • Учениците от професия растениевъд, придобиват категория „ТкТ“  – безплатно

Завършилите успешно пълния курс на обучение ще получат:

 • Диплома за средно образование

 • Свидетелство за професионална квалификация

 • Свидетелство за управление на МПС – категория „В” – БЕЗПЛАТНО

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ

Прием след 7-ми клас

Срок

Тест по Български език и литература

14 юни 2022

Тест по математика

16 юни 2022

В а ж н и

Д а т и:

I – во класиране

II – ро класиране

III – то класиране

Подаване на документи

5 – 7 юли 2022

13 – 15 юли 2022

26 – 27 юли 2022

Обявяване на резултати

до 12 юли 2022

до 20 юли 2022

до 29 юли 2022

Записване

13 – 15 юли 2022

21 – 22 юли 2022

1 – 2 август 2022

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

– Заявление по образец;

– Служебна бележка с оценките от приемния изпит;

– Свидетелство за завършено основно образование;

– Медицинско свидетелство.

Комисия за прием на ученици

За повече информация:

тел./ факс: 038/62-27-83,

GSM: 0884/37-97-64;   0876/406-555

e-mail: pgt.haskovo@abv.bg,

Web: www.pgtathaskovo.com

Постоянен линк към тази тема: https://pgtathaskovo.com/?page_id=23