Прием 2023/24

Специалности:

Автотранспортна техника – техник

Автотранспортна техника – монтьор

Трайни насаждения

ПРЕДИМСТВА

 • Модерна материалнотехническа база, оборудвана с най-съвременни демонстрационни и симулационни модули;

 • Собствен авто-мото полигон;

 • Подпомагане достъпа до образование чрез отпускане на стипендии.

 • ВСИЧКИ НОВОПРИЕТИ УЧЕНИЦИ ЩЕ ПОЛУЧАВАТ СТИПЕНДИИ.

 • Много добра спортна база;

 • Близост до автогара и ученическо общежитие;

 • Практическо обучение в реална работна среда;

 • Учениците от професия растениевъд, придобиват категория „ТкТ“  – безплатно

 • Провеждане на учебна практика в Португалия

 • Участие в проекти по ЕРАЗЪМ +

Завършилите успешно пълния курс на обучение ще получат:

 • Диплома за средно образование

 • Свидетелство за професионална квалификация

 • Свидетелство за управление на МПС – категория „В” – БЕЗПЛАТНО

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ

Тест по Български език и литература:

13 юни 2023

Тест по математика:16 юни 2023

В а ж н и
Д а т и:

Подаване на документи

Обявяване на резултати


Записване

I – во класиране

5 – 7 юли 2023

13 – 17 юли 2023 26 – 27 юли 2023
II – ро класиране

до 12 юли 2023

до 19 юли 2023 до 31 юли 2023
III – то класиране 13 – 17 юли 2023 20 – 24 юли 2023 1 – 2 август 2023
IV – то класиране 7 – 8 август 2023 до 10 2023 13 – 14 август 2023

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

– Заявление по образец;

– Служебна бележка с оценките от приемния изпит;

– Свидетелство за завършено основно образование;

– Медицинско свидетелство.

Комисия за прием на ученици

За повече информация:

тел./ факс: 038/62-27-83,

GSM: 0884/37-97-64;   0876/406-555

e-mail: pgt.haskovo@abv.bg,

Web: www.pgtathaskovo.com

Постоянен линк към тази тема: https://pgtathaskovo.com/?page_id=23