Прием 2024/25

Специалности:

Автотранспортна техника

Електрически превозни средства

Трайни насаждения

ПРЕДИМСТВА

 • Модерна материалнотехническа база, оборудвана с най-съвременни демонстрационни и симулационни модули;
 • Собствен авто-мото полигон и картинг писта;
 • ВСИЧКИ УЧЕНИЦИ ПОЛУЧАВАТ СТИПЕНДИИ;
 • Изплащане разходите на пътуващите ученици;
 • Много добра спортна база;
 • Близост до автогара и ученическо общежитие;
 • Практическо обучение в реална работна среда и учебен автосервиз;
 • Провеждане на учебна практика в Португалия, Испания
 • Участие в проекти по ЕРАЗЪМ +

Завършилите успешно пълния курс на обучение ще получат:

 • Диплома за средно образование
 • Свидетелство за професионална квалификация
 • Свидетелство за управление на МПС – категории „В” иТкТ“ – БЕЗПЛАТНО

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ

Тест по Български език и литература:

19 юни 2024

Тест по математика:21 юни 2024

В а ж н и
Д а т и:

Подаване на документи

Обявяване на резултати


Записване

I – во класиране

8 – 10 юли 2024

до 12 юли 2024 15 – 17 юли 2024
II – ро класиране

15- 17 юли 2024

до 19 юли 2024 22-24 юли 2024
III – то класиране 26 – 29 юли 2024 до 30 юли 2024 31 юли – 1 август 2024
IV – то класиране 5 – 6 август 2024 до 7 август 2024 8 – 9 август 2024

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

– Заявление по образец;

– Служебна бележка с оценките от приемния изпит;

– Свидетелство за завършено основно образование;

– Медицинско свидетелство.

Комисия за прием на ученици

За повече информация:

тел./ факс: 038/62-27-83,

GSM: 0884/37-97-64;   0876/406-555

e-mail: pgt.haskovo@abv.bg,

Web: www.pgtathaskovo.com

Постоянен линк към тази тема: https://pgtathaskovo.com/?page_id=23