Връщане към Специалности

Трайни насаждения

УЧЕНИЦИТЕ ПРИДОБИВАТ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ ЗА:

 • Определяне вида и състава на почвата;
 • Извършване на оран, дисковане, култивиране, брануване и оценяване качеството на работата;
 • Изчисляване нормата на торене и извършване на торене;
 • Определя поливната и напоителна норма и извършване на напояването;
 • Подготвя на посевния и посадъчен материал;
 • Определя количеството семена и посадъчен материал и извършване на сеитба и засаждане;
 • Определя степента на вредност;
 • Сроковете на растителна защита;
 • Провежда растително-защитни мероприятия;
 • Разпознава видовия и сортов състав на трайните насаждения;
 • Извършва основни технологични операции при отглеждане и прибиране на плодовете и тяхната търговска реализация;
 • Нагласява и регулира селскостопанските машини;
 • Прикачва селскостопанските машини;
 • Извършва първична преработка;
 • Произвежда екологично чиста продукция;
 • Правилно да съхранява получените продукти;
 • Правилно да използва лични предпазни средства;
 • Работи безопасно с торове, препарати, животни, машини, съоръжения и инструменти.
Срок на обучение – 5 години

ЗАВЪРШИЛИТЕ ПОЛУЧАВАТ ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА ВОДАЧ НА МПС:

След завършен ХІ клас:

 • категория „Ткт“

След завършен ХІІ клас:

 • Категория  „В“
 • Категория „Твк“ – работа с верижен и колесен трактор и  прикачна земеделска техника
 • Категория „Твк – З“ работа със специална и специализирана  самоходна техника /зърнокомбайн/

Придобиват практически умения за прилагане на Европейски агроекологични програми и системи за управление на околната среда;

 

Постоянен линк към тази тема: https://pgtathaskovo.com/?page_id=4352