Връщане към Специалности

Електрически превозни средства

ЕЛЕКТОМОБИЛИ

ПРОФЕСИОНАЛНИ КОМПЕТЕНЦИИ: 
– организира, контролира и извършва демонтаж, монтаж, центровки и регулировки, контролно-диагностични операции, техническо обслужване и ремонт на електрически автомобили и автомобили с хибридна технология (термичен и електрически двигател);

– осигурява безопасна експлоатация на автомобили с автономно електрическо захранване или хибридна технология;

– контролира или извършва демонтаж, монтаж, центровки и регулировки на съпътстващите електрически агрегати до разрешената от конструктора интервенция;

– извършва диагностика и контрол на техническото състояние на механизми, системи и агрегати на гореспоменатите превозни средства;

– познава и работи със специфични инструменти за контрол, диагностика и ремонт на автомобили с автономно електрически или хибридно задвижване.

РЕАЛИЗАЦИЯ:

  • Специалисти в транспортни фирми;
  • Техник в производството на еко автомобили;
  • Участие в експлоатационни звена в сферата на електрическата мобилност;
  • Мениджър продажби на еко автомобили
  • Собствено производство на електромобили и хибриди

Учениците придобиват практически умения за прилагане на: организиция, контрол, извършване на демонтаж и монтаж, центровки и регулировки, контролно-диагностични операции, техническо обслужване и ремонт на електрически автомобили и автомобили с хибридна технология (термичен и електрически двигател); 

Срок на обучение – 5 години

След  успешно завършване учениците получават:

  1. Диплома за средно образование
  2. Свидетелство за професионална квалификация
  3. Свидетелство за управление на МПС, категория В

Постоянен линк към тази тема: https://pgtathaskovo.com/?page_id=3938