Връщане към Erasmus+

ERASMUS + 2020, KA 229 – „Go Green”

PROEKT “GO GREEN: Възобновяемите енергийни източници свързват
нациите”

Ключова дейност 2 „Стратегически партньорства“, Сектор „Училищно образование“, Проекти за  “Партньорства за училищен обмен“

 “GoGreen: Възобновяемите енергийни източници свързват нациите»

  • Продължителност-  01.09. 2020- 31.08. 2022
  • Водеща организация    BBS 1 Technik Kaiserslautern,   Кайзерслаутерн, Германия

Партньори:

  • Stredni odborna skola a Stredni odborne uciliste- Нимбурк, Чешка република
  • ПГТАТ „Н.Й.Вапцаров“, България

Проектът е пряко свързан с целите на Зелената сделка на ЕС- чиста енергия, устойчива мобилност и строителство, справяне с изменението на климата и екологичните предизвикателства.

Проектът е в  областта на професионалното обучение и е  насочен към ученици в трите партньорски училища.

Целта е  да им предостави знания и практически опит в областта на възобновяемите енергийни източници (биогаз, слънчева енергия, водород) в различни професионални области:

  • Германия: топлотехника и водоснабдяване;
  •  България:  селскостопанския и транспортния сектор;
  • Чехия-  транспортния сектор.

Повече за дейностите по проекта

През октомври в Нимбурк, Чехия се проведе четвъртата среща по проекта „Go Green”. Девет ученици от ПГТАТ „Н.Й.Вапцаров“се включиха в проекта. Престоят им беше 5 дни.

Постоянен линк към тази тема: https://pgtathaskovo.com/?page_id=5707