Връщане към Специалности

Механизация на селското стопанство – монтьор

Специалност: Механизация на селското стопанство

Професия: МОНТЬОР НА СЕЛСКОСТОПАНСКА ТЕХНИКА

Срок на обучение: 4 години

Селскостопанска техника? – Тя вече не е онова, което бе!

Техническият прогрес през последните години повлия и върху селскостопанската техника. Повиши се многократно качеството на извършваните с нея операции. Ние Ви даваме възможност да получите теоретични знания и практически умения за работа, поддържане и ремонт на тези съвременни машини.

Нуждата от квалифицирани кадри в това направление гарантира вашата реализация както в България, така и в страните от Европейския съюз.

Изучавате:

 • Трактори и автомобили;
 • Селскостопански машини;
 • Експлоатация на земеделска техника;
 • Диагностика и ремонт;
 • Работа с машинно-тракторни агрегати.

Добивате умения за:

 • работа с различни видове машинно-тракторни агрегати при отглеждането на земеделски култури и селскостопански животни;
 • диагностика и ремонт на всички видове автомобилна и селскостопанска техника;
 • работа с компютър и владеене на чужди езици.

Получавате:

 • диплома за средно образование след завършен 12 клас и успешно положени държавни зрелостни изпити;
 • свидетелство за III степен на професионална квалификация след завършен 12 клас и успешно положени държавни изпити;
 • свидетелство за управление на МПС:

кат. „Ткт“ след завършен 11 клас – обучението е безплатно;

кат. „В“, „Твк“, „Твк-З“ в 12 клас – обучението е безплатно .

Можете да се реализирате като:

 • монтьор на леки и товарни автомобили;
 • монтьор на селскостопанска техника;
 • механизатор, работещ с трактори и селскостопански машини;
 • консултант-продавач във фирми за търговия със селскостопанска и автомобилна техника и резервни части за нея.

Постоянен линк към тази тема: https://pgtathaskovo.com/?page_id=3643