Връщане към Проекти

Иновативно училище

От 2019/2020 учебна година ПГТАТ „Н.Й.Вапцаров“ е в списъка на иновативните училища. Нашият нов учебен предмет е Иновативни агротехнологии за учениците от специалност „Агроекология“ и се води от преподавателите Венета Иванова и Калин Иванов.

Постоянен линк към тази тема: https://pgtathaskovo.com/?page_id=4732