СФО

2023/24 учебна година

ГРАФИК НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС       

Изпитите се провеждат в три сесии:

Редовна: от

16. 10. 2023 г. до 21. 11. 2023 г.   – Г Р А Ф И К

Поправителни:

–          майска сесия – от 15 до 17 май 2024 г. /само за ученици 12 клас/

–          юлска сесия – от 1 до 15 юли 2024 г.

–          септемврийска сесия – от 1 до 15 септември 2024 г.

Срокът за подаване на заявления за явяване на изпити е най-късно 10 дни преди началото на съответната сесия. Всеки ученик лично подава заявление в канцеларията на училището.

Класен ръководител: Елена Язаджиева
тел.: 0888 80 38 37

Постоянен линк към тази тема: https://pgtathaskovo.com/?page_id=1145