Връщане към Специалности

Автомобилна мехатроника

Автомобилната мехатроника е интердисциплинарна специалност, която включва следните компоненти:

Механични системи – механизми, устройства, възли, сглобени единици;

Електронни системи – датчици, микроелектроника, електромеханика;

Информационни системи – компютърна техника, софтуер.

Учебното съдържание включва:

 основни принципи, структура и класификация на електронните системи за управление на автомобилите;

 модел на бензинов двигател като обект на управление;

 модел на дизелов двигател като обект на управление;

 управляемост и устойчивост на автомобила;

 електронни системи за управление на трансмисията;

 електронни системи за управление на спирачната система;

 електронни системи за управление на окачването;

 електронна програма за стабилност на автомобила;

 системи за диагностика.

В края на обучението учениците трябва да познават моделите, на базата на които са построени електронните системи за управление в съвременните автомобили, да могат да анализират алгоритмите на действие при различни режими, да познават конструкцията и характеристиките на основните мехатронни компоненти.

Специалността дава възможност за кариерно израстване чрез разкриване на частни фирми,  както и за продължаване наобразованието във ВУЗ

Завършилите успешно пълния курс на обучение получават:

  • Диплома за средно образование;
  • Трета степен на професионална квалификация;
  • Водач на МПС категория В – безплатно.

СРОК НА ОБУЧЕНИЕ – 4 ГОДИНИ (IX – XII клас)

Завършилите получават квалификация

„Т Е Х Н И К  ПО  ТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА”

Постоянен линк към тази тема: https://pgtathaskovo.com/?page_id=3322