Връщане към Erasmus+

ERASMUS + 2020, KA 229 – „Peace in ClassPeace at School“

Проект
„Peace in ClassPeace at School“

„Мир в класа, мир в училище”

  • Ключова дейност 2 „Стратегически партньорства“, Сектор „Училищно образование“, Проекти за  “Партньорства за училищен обмен“
  • Продължителност-  2020- 2022
  • Участници- 100 ученици и 32 учители от 5 партньорски училища
  • Основна цел- да обучи ученици- лидери, които да прилагат ефективно модела на медиация между връстници като един от пътищата за преодоляване на проблемите с насилието и тормоза, както и да се обучат учители, които ръководят тези процеси.

Повече за дейностите по проекта

Постоянен линк към тази тема: https://pgtathaskovo.com/?page_id=5712