Връщане към Ученически практики

Практики 2014/2015 година

Проект „Ученически практики“ набира скорост

През изминалите 2 години проектът „Ученически практики“ създаде реални условия за  подобряването на качеството на професионалното обучение и образование и улесняването на достъпа до практическо обучение в реална работна среда. Представителите на бизнеса активно се включиха на в разработването на програми за практическо обучение по различните професии. На специалните конференции всички участници в проекта споделиха, че е налице улесняване на прехода от училище към пазара на труда или висшето образование. Именно заради тези добри резултати работата по „Ученически практики“ продължи и през учебната 2014/2015 година.

В началото на октомври редица ученици от 10, 11 и 12 клас на ПГ по транспорт изявиха желание да се включат в инициативата. Шансът да се докоснат до тънкостите на обслужването и ремонта на автомобилите в реални автосервизи обаче ще имат само 14 от тях.  Според критериите на проекта, учениците се подбират на база показан висок  успех в училище и отговорно участие в учебния процес.

Работодателите доволни от сътрудничеството от миналата година отново подадоха ръка: ЕТ „Жаки“, „Електроконсулт 97“ ЕООД, „Владов сервиз“ ЕООД и „Автокомплекс Димитров“ ЕООД. Включиха се и две нови фирми „Шишков дизел“ ООД и „Гинев“ ЕООД.

От 14.10. 2014 г  рамо до рамо с наставниците в автосервизите започнаха работа Едис, Момчил и Даниел от 12В клас, Тодор и Господин от 11А, Хасан, Юзджан, Нежахтин, Неджатин и Юлиян от 11Б. Представителите на учениците от 10 клас са шестима: Марин, Халим, Хашим, Антон, Добрин и Сашо  от 10А.

В рамките на 240 часа практикантите се сблъскват с реални задачи свързани с естеството на работа на фирмата и получават насоки и практически съвети за изпълнението им. Успешно завършилите проекта ученици ще получават сертификат за завършено практическо обучение и стипендия в размер на 300 лв.

Проектът съответства на стратегическата цел на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” за подобряване качеството на живот на хората в България чрез усъ­вършенстване на човешкия капитал, постигане на високи нива на заетост, повишаване на производителността, достъп до качествено образо­вание и учене през целия живот и засилване на социалното включване. Той предоставя отлична възможност Професионалните гимназии и работодателите да изградят през годините успешни партньорства и да реализират редица добри инициативи.

Постоянен линк към тази тема: https://pgtathaskovo.com/?page_id=2621