ДИППК

ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

Учебна 2023/2024 година

Полагат се след успешно завършен 12 клас.

Сесия май-юни

Подаване на заявления за допускане – в канцеларията на училището до 21.02.2024г.

Издаването на служебни бележки за допускане до ДЗИ / ДИППК е до 16.05.2024г.
Дати за провеждане на  ДИППК сесия май-юни:

 • ДИППК – теория –20.05.2024 г.  в сградата на ПГТАТ
  • Провеждане на ЗДИППК – част по теория чрез изпитна тема – начало 8.30 часа, кабинет №22, за всички специалности.
  • Провеждане на ЗДИППК – част по теория чрез защита на дипломен проект – начало 9.30 часа:
   • каб № 26 – специалност „Автомобилна мехатроника“;
   • кабинет № 15 – специалност „Експлоатация на автомобилния транспорт“;
   • учебна работилница № 4 – специалност „Агроекология“
 • ДИППК – практика – 29, 30 и 31.05.2024 г.  в сградата на ПГТАТ
  • Изтегляне на практически задания за всички специалности на 29.05.2023 г. от 8.30 часа.
  • Изпълнение на практическите задания и защита на дипломен проект в практическата му част – на 29, 30 и 31. 05.2024 г. по график, съставен от комисията за провеждане и оценяване на изпита.

Сесия август-септември

Подаване на заявления за допускане – в канцеларията на училището до 07.07.2023г.

Издаването на служебни бележки за допускане до ДЗИ / ДИППК е до 23.08.2023г.
Дати за провеждане на  ДИППК сесия май-юни:

 • ДИППК – теория –23.08.2024 г. – 8.30 часа, в сградата на ПГТАТ
 • ДИППК – практика – 28, 29 и 30.08.2024 г. – 8.30 час, в сградата на ПГТАТ

Информация за резултатите от:

ДИППК – част по теория на професията – на 30.05.2024 г. от 13.30 часа, информационно табло 2 етаж

ДИППК – част по практика на професията – на 02.06.2024 г., информационно табло 2 етаж

ДИППК – окончателна оценка – на 05.06.2024 г. от 13.30 часа, информационно табло 2 етаж

Полезно:

Формуляр за попълване: ЗАЯВЛЕНИЕ за допускане до държавни квалификационни изпити

ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ПО ТЕОРИЯ НА ПРОФЕСИЯТА И СПЕЦИАЛНОСТТА:

ПРИДОБИВАНЕ НА ТРЕТА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
професия: 525010 Техник по транспортна техника
специалност: 5250101 Автотранспортна техника

Изпитна тема № 1         Изпитна тема № 10

Изпитна тема № 2         Изпитна тема № 11

Изпитна тема № 3         Изпитна тема № 12

Изпитна тема № 4         Изпитна тема № 13

Изпитна тема № 5         Изпитна тема № 14

Изпитна тема № 6         Изпитна тема № 15

Изпитна тема № 7         Изпитна тема № 16

Изпитна тема № 8         Изпитна тема № 17

Изпитна тема № 9        Изпитна тема № 18

ПРИДОБИВАНЕ НА ТРЕТА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
професия: 525010 Техник по транспортна техника
специалност: 5250103 Автомобилна мехатроника

Изпитна тема № 1         Изпитна тема № 10

Изпитна тема № 2         Изпитна тема № 11

Изпитна тема № 3         Изпитна тема № 12

Изпитна тема № 4         Изпитна тема № 13

Изпитна тема № 5         Изпитна тема № 14

Изпитна тема № 6         Изпитна тема № 15

Изпитна тема № 7         Изпитна тема № 16

Изпитна тема № 8         Изпитна тема № 17

Изпитна тема № 9         Изпитна тема № 18

ПРИДОБИВАНЕ НА ТРЕТА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
професия: 840070 Организатор по експлоатация на автомобилния транспорт
специалност: 8400701 Експлоатация на автомобилния транспорт

Изпитна тема № 1         Изпитна тема № 10

Изпитна тема № 2         Изпитна тема № 11

Изпитна тема № 3         Изпитна тема № 12

Изпитна тема № 4         Изпитна тема № 13

Изпитна тема № 5         Изпитна тема № 14

Изпитна тема № 6         Изпитна тема № 15

Изпитна тема № 7         Изпитна тема № 16

Изпитна тема № 8         Изпитна тема № 17

Изпитна тема № 9         Изпитна тема № 18

Постоянен линк към тази тема: https://pgtathaskovo.com/?page_id=167