ДИППК

ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

Учебна 2021/2022 година

Полагат се след успешно завършен 12 клас.

Сесия май-юни

Подаване на заявления за допускане – в канцеларията на училището до 18.02.2022г.

Издаването на служебни бележки за допускане до ДЗИ / ДИППК е до 17.05.2022г.
Дати за провеждане на  ДИППК сесия май-юни:

  • ДИППК – теория –20.05.2022 г. – 8.30 часа, в сградата на ПГТАТ
  • ДИППК – практика – 30, 31.05 и 01.06.2022 г. – 8.30 час, в сградата на ПГТАТ

Сесия август-септември

Подаване на заявления за допускане – в канцеларията на училището до 08.07.2022г.

Издаването на служебни бележки за допускане до ДЗИ / ДИППК е до 23.08.2022г.
Дати за провеждане на  ДИППК сесия май-юни:

  • ДИППК – теория –26.08.2022 г. – 8.30 часа, в сградата на ПГТАТ
  • ДИППК – практика – 29, 30 и 31.08.2022 г. – 8.30 час, в сградата на ПГТАТ

Информация за резултатите от:

ДИППК – част по теория на професията – на 26.05..2022 г. от 13.30 часа, информационно табло 2 етаж

ДИППК – част по практика на професията – на 02.06.2022 г., информационно табло 2 етаж

ДИППК – окончателна оценка – на 03.06..2022 г. от 13.0 часа, информационно табло 2 етаж

Полезно:

Формуляр за попълване: ЗАЯВЛЕНИЕ за допускане до държавни квалификационни изпити

ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ПО ТЕОРИЯ НА ПРОФЕСИЯТА И СПЕЦИАЛНОСТТА:

ПРИДОБИВАНЕ НА ТРЕТА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
професия: 525010 Техник по транспортна техника
специалност: 5250103 Автомобилна мехатроника

Изпитна тема № 1         Изпитна тема № 10

Изпитна тема № 2         Изпитна тема № 11

Изпитна тема № 3         Изпитна тема № 12

Изпитна тема № 4         Изпитна тема № 13

Изпитна тема № 5         Изпитна тема № 14

Изпитна тема № 6         Изпитна тема № 15

Изпитна тема № 7         Изпитна тема № 16

Изпитна тема № 8         Изпитна тема № 17

Изпитна тема № 9         Изпитна тема № 18

ПРИДОБИВАНЕ НА ТРЕТА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
професия: 840070 Организатор по експлоатация на автомобилния транспорт
специалност: 8400701 Експлоатация на автомобилния транспорт

Изпитна тема № 1         Изпитна тема № 10

Изпитна тема № 2         Изпитна тема № 11

Изпитна тема № 3         Изпитна тема № 12

Изпитна тема № 4         Изпитна тема № 13

Изпитна тема № 5         Изпитна тема № 14

Изпитна тема № 6         Изпитна тема № 15

Изпитна тема № 7         Изпитна тема № 16

Изпитна тема № 8         Изпитна тема № 17

Изпитна тема № 9         Изпитна тема № 18

Постоянен линк към тази тема: https://pgtathaskovo.com/?page_id=167