Връщане към Специалности

Агроекология

ПРОФЕСИЯ, КОЯТО ОБСЛУЖВА ХОРАТА С ВИСОКИ СТАНДАРТИ

За биопродуктите, произведени от български специалисти,  те са готови да плащат по – високи цени, но да знаят, че консумират  чисти храни,  от чиста среда.

Реализация:

  • Мениджър продажби на екологично чиста земеделска продукция.
  • Специалист във ферми за производство на екологично чиста земеделска продукция
  • Работа в държавна инспекция за измерване на качеството на произведената земеделска продукция
  • Биопроизводител

Срок на обучение – 5 години

ЗАВЪРШИЛИТЕ ПОЛУЧАВАТ ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА ВОДАЧ НА МПС:

След завършен ХІ клас:

  • категория „Ткт“

След завършен ХІІ клас:

  • Категория  „В“
  • Категория „Твк“ – работа с верижен и колесен трактор и  прикачна земеделска техника
  • Категория „Твк – З“ работа със специална и специализирана  самоходна техника /зърнокомбайн/

Придобиват практически умения за прилагане на Европейски агроекологични програми и системи за управление на околната среда;

 

Постоянен линк към тази тема: https://pgtathaskovo.com/?page_id=3943