Документи

Постоянен линк към тази тема: https://pgtathaskovo.com/?page_id=1602

Документи 2022-2023 учебна година

ПЛАН ЗА КВАЛИФИКАЦИОННАТА ДЕЙНОСТ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА Утвърден бюджет – 2022 година ВЪТРЕШНИ ПРАВЛА за условията и реда за получаване на стипендии График за провеждане на консултациите на учителите по учебни предмети за I срок на 2022/2023 учебна година График за провеждане на часа за консултиране на родителите и учениците – I срок на …

ОБРАЗЦИ – УЧЕНИЦИ

Преместване на ученици: Информация за предоставяната услуга Образец на заявление /от родител/ Декларация за информирано съгласие /от родител/ Образец на заявление /от ученик –  за ученици навършили 16 години/ Приемане на ученици в VIII клас: Информация за предоставяната услуга Заявленията се подават по електронен път или в обявените от РУО училища-гнезда Приемане на ученици в …

ОБРАЗЦИ – УЧИТЕЛИ

Заявление за ползване на отпуск Справка – декларация за проведени лекторски часове

Учебни планове 2022/2023 учебна година

8а клас –специалност „Електрически превозни средства“, професия „Техник по транспортна техника“ ––––-   Учебен план ––––– 8б клас – специалнст „Експлоатация на автомобилния транспорт“, професия „Организатор по експлоатация на автомобилния транспорт ––––-   Учебен план ––––– 8в клас –специалност „Автотранспортна техника“, професия „Монтьор на транспортна техника“ ––––-   Учебен план ––––– 9а клас – специалност „Автотранспортна техника“, професия …