Документи

Постоянен линк към тази тема: https://pgtathaskovo.com/?page_id=1602

Документи 2023-2024 учебна година

ПЛАН ЗА КВАЛИФИКАЦИОННАТА ДЕЙНОСТ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА Отчет за изпълнението на бюджета към 31.12.2023 година Отчет за изпълнението на бюджета към 30.06.2023 година Утвърден бюджет – 2023 година Касов отчет към 31.12.2022 година Касов отчет към 30.09.2022 година Касов отчет към 30.06.2022 година Касов отчет към 31.03.2022 година Утвърден бюджет – 2022 година ВЪТРЕШНИ …

ОБРАЗЦИ – УЧЕНИЦИ

Преместване на ученици: Информация за предоставяната услуга Образец на заявление /от родител/ Декларация за информирано съгласие /от родител/ Образец на заявление /от ученик –  за ученици навършили 16 години/ Приемане на ученици в VIII клас: Информация за предоставяната услуга Заявленията се подават по електронен път или в обявените от РУО училища-гнезда Приемане на ученици в …

ОБРАЗЦИ – УЧИТЕЛИ

Заявление за ползване на отпуск Справка – декларация за проведени лекторски часове

Учебни планове 2023/2024 учебна година

8а клас –специалност „Автотранспортна техника“, професия „Техник по транспортна техника“ ––––-   Учебен план ––––– 8б клас – специалнст „Автотранспортна техника“, професия „Монтьор на транспортна техника“ ––––-   Учебен план ––––– 8в клас –специалност „Трайни насаждения“, професия „Техник-растениевъд“ ––––-   Учебен план ––––– 9а клас –специалност „Електрически превозни средства“, професия „Техник по транспортна техника“ ––––-   Учебен план ––––– …