Връщане към Специалности

Автотранспортна техника – монтьор

Учениците получават знания по общообразователна, общотехническа и специална подготовка, свързана с възможността за  техническо обслужване, ремонт и експлоатация на автомобили и двигателите им. С тези знания те ще отговорят на нуждите на автомобилния транспорт, който ни предлага автомобили, събрали в конструкцията си  като във фокус всички върхови постижения от съвършената механика до бордовия компютър.

Завършилият тази специалност ще може да:

  • работи в специализирани или фирмени автосервизи;
  • извършва диагностика и контрол на механизмите и системите на автомобила;
  • извършва техническо обслужване и ремонт на автомобила;
  • извършва изпитания и прави регулировка на основни агрегати и системи на двигателя с вътрешно горене на автомобила

Завършилите успешно пълния курс на обучение получават:

  • Диплома за средно образование;
  • Втора степен на професионална квалификация;
  • Водач на МПС категория В – безплатно.

СРОК НА ОБУЧЕНИЕ – 5 ГОДИНИ

Завършилите получават квалификация

„МОНТЬОР НА ТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА”

Постоянен линк към тази тема: https://pgtathaskovo.com/?page_id=1791