Връщане към Проекти

УСПЕХ

 

От 7 февруари 2012 година Професионална гимназия по транспорт „Н.Й.Вапцаров” започна работа по проект „Успех“, част от програмата „Да направим училището привлекателно за младите хора“. Този проект се осъществява с подкрепата на оперативна програма “Развитие на човешките ресурси“ и е съфинансиран от Европейския социален фонд на Европейския съюз и ще продължи до края на месец август.

Проектът предоставя финансиране на извънкласни дейности с цел създаване на условия за осмисляне на свободното време на учениците в държавни и общински училища.

За учебната 2011/2012 година в училището се сформираха 4 извънкласни и извънучилищни дейности:

 • Клуб „Млад журналист“
 • Ателие по компютърен дизайн 
 • Клуб „Млад конструктор“
 • Клуб „Моето бъдеще“

През 2012/2013 учебна година продължават дейноста си 2 от извънкласните дейности:

 • Клуб „Млад журналист“
 • Ателие по компютърен дизайн ,
като се сформират и 7 нови групи:
 • Клуб „Занимателна математика“
 • Клуб „Енергия“
 • Клуб „Тенис на маса“
 • Клуб „Бадминтон“
 • Клуб „С раница сред природата“
 • Клуб „История на моето селище“
 • Клуб „Моите права“

 През 2013/2014 учебна година продължават дейността си:

 • Клуб „Млад журналист“;
 • Клуб „Занимателна математика“
 • Клуб „Тенис на маса“
 • Ателие по компютърен дизайн

и  се сформират и 6 нови групи:

 • Клуб по картинг
 • Клуб „Реставрация на мотоциклети“
 • Клуб „Хип-хоп денс“
 • Клуб „Здрави и силни“
 • Клуб „Еко-раница“
 • Театрално-етнографско студио

 През 2014/2015 учебна година продължават дейността си:

 • Клуб „Любознателни и сръчни“;
 • Клуб „Здрави и силни“
 • Клуб „Тенис на маса“
 • Ателие по компютърен дизайн
 • Клуб „Тунинговане на двигатели“
 • Клуб „Картинг“

Постоянен линк към тази тема: https://pgtathaskovo.com/?page_id=1196