Връщане към Проекти

УСПЕХ

 

От 7 февруари 2012 година Професионална гимназия по транспорт „Н.Й.Вапцаров” започна работа по проект „Успех“, част от програмата „Да направим училището привлекателно за младите хора“. Този проект се осъществява с подкрепата на оперативна програма “Развитие на човешките ресурси“ и е съфинансиран от Европейския социален фонд на Европейския съюз и ще продължи до края на месец август.

Проектът предоставя финансиране на извънкласни дейности с цел създаване на условия за осмисляне на свободното време на учениците в държавни и общински училища.

За учебната 2011/2012 година в училището се сформираха 4 извънкласни и извънучилищни дейности:

  • Клуб „Млад журналист“
  • Ателие по компютърен дизайн 
  • Клуб „Млад конструктор“
  • Клуб „Моето бъдеще“

През 2012/2013 учебна година продължават дейноста си 2 от извънкласните дейности:

  • Клуб „Млад журналист“
  • Ателие по компютърен дизайн ,
като се сформират и 7 нови групи:
  • Клуб „Занимателна математика“
  • Клуб „Енергия“
  • Клуб „Тенис на маса“
  • Клуб „Бадминтон“
  • Клуб „С раница сред природата“
  • Клуб „История на моето селище“
  • Клуб „Моите права“

 През 2013/2014 учебна година продължават дейността си:

  • Клуб „Млад журналист“;
  • Клуб „Занимателна математика“
  • Клуб „Тенис на маса“
  • Ателие по компютърен дизайн

и  се сформират и 6 нови групи:

  • Клуб по картинг
  • Клуб „Реставрация на мотоциклети“
  • Клуб „Хип-хоп денс“
  • Клуб „Здрави и силни“
  • Клуб „Еко-раница“
  • Театрално-етнографско студио

 През 2014/2015 учебна година продължават дейността си:

  • Клуб „Любознателни и сръчни“;
  • Клуб „Здрави и силни“
  • Клуб „Тенис на маса“
  • Ателие по компютърен дизайн
  • Клуб „Тунинговане на двигатели“
  • Клуб „Картинг“

Постоянен линк към тази тема: https://pgtathaskovo.com/?page_id=1196