Връщане към Специалности

Автотранспортна техника – техник

Учениците получават фундаментални знания по общообразователна, общотехническа и специална подготовка, свързана с възможността за проектиране, техническо обслужване, ремонт и експлоатация на двигатели с вътрешно горене и автомобили. С тези знания те ще отговорят на нуждите на автомобилния транспорт, който ни предлага автомобили, събрали в конструкцията си  като във фокус всички върхови постижения от съвършената механика до бордовия компютър.

Завършилият тази специалност ще може да:

 • извършва диагностика и контрол на механизмите и системите на автомобила;
 • организира,  контролира  и извършва техническо обслужване и ремонт на
  автомобила;
 • извършва изпитания и прави регулировка на
  основни агрегати и системи на двигателя с вътрешно
  горене на автомобила;
 • участва в управлението на автотранспортното предприятие

Специалността дава възможност за кариерно израстване чрез разкриване на частни фирми,  както и за продължаване наобразованието във ВУЗ

Завършилите успешно пълния курс на обучение получават:

 • Диплома за средно образование;
 • Трета степен на професионална квалификация;
 • Водач на МПС категория В – безплатно.

СРОК НА ОБУЧЕНИЕ – 5 ГОДИНИ

Завършилите получават квалификация

„Т Е Х Н И К  ПО  ТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА”

Постоянен линк към тази тема: https://pgtathaskovo.com/?page_id=1762