Връщане към Erasmus+

Erasmus + 2022 – Практика в Португалия

Проект “Повишаване професионалното развитие на младите автотранспортни специалисти от ПГТАТ – Хасково“, ЕРАЗЪМ +,   2022-1- BG01 – KA122-VET 000070269

Уважаеми ученици,

Стартираха дейностите по проект  “Повишаване професионалното развитие на младите автотранспортни специалисти от ПГТАТ – Хасково”, 2022-1- BG01 – KA122-VET 000070269, Програма „ЕРАЗЪМ+”, Ключова дейност 1 „Образователна мобилност за граждани”, Сектор „Професионално образование и обучение”, съфинансиран от Програма „ЕРАЗЪМ +” на ЕС.

Право на кандидатстване за участие имат всички ученици от X и  ХI клас дневна форма на обучение през 2022/2023 учебна година по специалностите: „Автотранспортна техника” и „Електрически превозни средства ”.

Учениците трябва да:

  • имат добро владеене на английски език;
  • да попълнят формуляр за участие и да подготвят мотивационно писмо;
  • да имат добри комуникативни умения;
  • да имат готовност за двуседмичен престой в Португалия;
  • да имат желание да приложат придобитите практически знания и умения в България след приключването на проекта.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ И СРОКОВЕ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

Срок за подаване на документите- 17.02.2023 г.

Място на подаване- кабинета на г-жа К. Дамянова, ет. 2

Научете повече за проекта

Постоянен линк към тази тема: https://pgtathaskovo.com/?page_id=6658