Програма

II срок  на 2023/2024 учебна година

късмет за ученици

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ НА ЧАСОВЕТЕ

час 
учебен час – 45 мин.
1-ви
8.00 -8.45
2-ри
8.55 – 9.40
3 -ти
9.50 – 10.35
4-ти
10.55 -11.40
5-ти
11.50 – 12.35
6-ти
12.45 – 13.30
7-ми
13.40 – 14.25

Постоянен линк към тази тема: https://pgtathaskovo.com/?page_id=80