Важно!

Your Website Title

Във връзка с провеждане на учебния процес на ОУ „Н. Й. Вапцаров“ в сградата на училището, се налага промяна в продължителността на учебните часове.

Постоянен линк към тази тема: https://pgtathaskovo.com/?p=7308