Дни срещу училищния тормоз

Your Website Title

В Професионалната гимназия по транспорт и аграрни технологии „Н. Й. Вапцаров“ на 27 и 28 февруари се проведоха традиционните Дни срещу тормоза в училище.  Тези дни се организират всяка година в края на февруари в съзвучие със Световния ден на розовата фланелка- ден срещу училищния тормоз. Традиция в училището е по-големите ученици да информират и провеждат инициативи с по-малките.

Тази година през първия ден от инициативата обучени доброволци основно от 10 клас организираха групови занятия на открито с ученици от 8 и 9 клас. Учениците участваха в интерактивни дейности,  които им помагат да разбират по-добре какво е тормоз и ги учат на  добри отношения, приятелство и разбирателство.

Учениците участваха в различни интерактивни упражнения- поздравяваха се вербално и невербално, отправяха си добри послания, показваха положително и приемащо  отношение един към друг. Демонстрираха в малки групи първо ситуации на различни видове тормоз, а след това- добри и приятелски отношения между съученици. Младите обучители акцентираха да не се забравя, че има не само физически тормоз,  а и други, не по-малко важни и не по-малко проблемни форми.  Груповата дейност на открито завърши с позитивна нотка- упражнение за приятелство в цялата група от 8 и 9 клас, в което участваха учителите и доброволците- обучители на връстници.

През втория ден  от дейностите по отбелязване на Световния ден срещу училищния тормоза продължиха  с работа по класове по темата „Добрите думи.

Проведоха се занятия в 8, 9 и 10 клас на темата. Учениците под ръководството на доброволческия екип и с подкрепата на учителите имаха за задача да напишат добрите думи, които знаят- думи на приятелството, приемане, радост, усмивка. Думи, които могат да възпрепятстват тормоза. Младежите написаха добри думи както на български, така и на чужди езици- английски, немски, руски, испански, гръцки и китайски.

Учениците приготвиха и специален постер с думи на обич и благодарност към своите  учители.

>>> още снимки<<<

Постоянен линк към тази тема: https://pgtathaskovo.com/?p=6927