СЪОБЩЕНИЕ

Your Website Title

Уважаеми ученици,

Стартираха дейностите по проект  “Повишаване професионалното развитие на младите автотранспортни специалисти от ПГТАТ – Хасково”, 2022-1- BG01 – KA122-VET 000070269, Програма „ЕРАЗЪМ+”, Ключова дейност_1 „Образователна мобилност за граждани”, Сектор „Професионално образование и обучение”, съфинансиран от Програма „ЕРАЗЪМ +” на ЕС. /за повече информация разгледайте презентацията/

Право на кандидатстване за участие имат всички ученици от X и  ХI клас дневна форма на обучение през 2022/2023 учебна година по специалностите: „Автотранспортна техника” и „Електрически превозни средства ”.

Учениците трябва да:

•          имат добро владеене на английски език;

•          да попълнят формуляр за участие и да подготвят мотивационно писмо;

•          да имат добри комуникативни умения;

•          да имат готовност за двуседмичен престой в Португалия;

•          да имат желание да приложат придобитите практически знания и умения в България след приключването на проекта.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ И СРОКОВЕ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

•          Формуляр за участие

•          Мотивационно писмо

Срок за подаване на документите – 17.02.2023 г.

Място на подаване- кабинета на г-жа К. Дамянова, ет. 2

Постоянен линк към тази тема: https://pgtathaskovo.com/?p=6459