Прием 2022 – 2023 уч.година

Your Website Title
Специалности:
Електрически превозни средства – техник
Експлоатация на автомобилния транспортор
Автотранспортна техника – монтьор

ПРЕДИМСТВА

 • Модерна материалнотехническа база, оборудвана с най-съвременни демонстрационни и симулационни модули;
 • Собствен авто-мото полигон;
 • Подпомагане достъпа до образование чрез отпускане на стипендии.
 • ВСИЧКИ НОВОПРИЕТИ УЧЕНИЦИ ЩЕ ПОЛУЧАВАТ СТИПЕНДИИ.
 • Много добра спортна база;
 • Близост до автогара и ученическо общежитие;
 • Практическо обучение в реална работна среда;
 • Учениците от професия растениевъд, придобиват категория „ТкТ“  – безплатно

Завършилите успешно пълния курс на обучение ще получат:

 • Диплома за средно образование
 • Свидетелство за професионална квалификация
 • Свидетелство за управление на МПС – категория „В” – БЕЗПЛАТНО

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ

Прием след 7-ми класСрок
Тест по Български език и литература14 юни 2022
Тест по математика16 юни 2022
В а ж н иД а т и:I – во класиранеII – ро класиранеIII – то класиране
Подаване на документи5 – 7 юли 202213 – 15 юли 202226 – 27 юли 2022
Обявяване на резултатидо 12 юли 2022до 20 юли 2022до 29 юли 2022
Записване13 – 15 юли 202221 – 22 юли 20221 – 2 август 2022

 НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

– Заявление по образец;

– Служебна бележка с оценките от приемния изпит;

– Свидетелство за завършено основно образование;

– Медицинско свидетелство.

Комисия за прием на ученици

За повече информация:

тел./ факс: 038/62-27-83,

GSM: 0884/37-97-64;   0876/406-555

e-mail: pgt.haskovo@abv.bg,

Web: www.pgtathaskovo.com

Постоянен линк към тази тема: https://pgtathaskovo.com/?p=6248