Преминаване в ОРЕС

Your Website Title

Уважаеми ученици, родители и учители,

Във връзка с писмо на РЗИ Хасково и на основание Заповед РД 09-4201/05.11.2021г. на Министъра на образованието и науката

от 08.11.2021г. (понеделник) се преминава в обучение от разстояние в електронна среда (ОРЕС) за всички ученици от ПГТАТ „Никола Й. Вапцаров“

Началото на учебните занятия е от 8:00ч.

Дневният режим е със следния график:

Продължителност на часовете 40 мин.
1час – 08:00– 08:40
2час – 08:50– 09:30
3час – 09:40– 10:20

Голямо междучасие -20 мин.

4час – 10:40– 11:20
5час – 11:30– 12:10
6час – 12:20– 13:00
7час – 13:10– 13:50

Учебните часове ще се провеждат във виртуалните стаи в TEAMS.

Постоянен линк към тази тема: https://pgtathaskovo.com/?p=6065