Връщане към Специалности

Растениевъд – Зеленчукопроизводство /дуално обучение/

Учениците получават знания по общообразователна, общотехническа и специална подготовка, свързана със земеделие с почвознание, ботаника, растениевъдство, експлоатация на земеделска техника, растителна защита, селскостопанска техника, зеленчукопроизводство, трайни насаждения, семепроизводство, гъбопроизводство, агрохимия, работа с машинно-тракторни агрегати и др.

Завършилият тази специалност ще може да извършва следните дейности:

 • извършва основните дейности по отглеждане на селскостопански култури;
 • подготвя площите и извършва сеитба на семена за производство на посевен и посадъчен материал;
 • обслужва сеялките по време на сеитбата на културите;
 • извършва торене на площите в съответствие с изискванията на културите, торовите норми и сроковете за провеждането им;
 • обслужва машините за обработка и напояване на площите, засети с различни видове култури;
 • прибира, обработва и сортира продукцията;
 • подготвя складовите помещения за съхранение на продукцията (почиства, дезинфекцира и обгазява), обслужва зърносушилни и зърнопочистващи машини;
 • участва в извършването на отделни дейности по залагането, отглеждането, фенологичните наблюдения, прибирането на семепроизводните посеви и почистването и заготовката на семената;

Срок на обучение – 5години

 • Учениците завъшили тези професии успешно, придобиват правоспособност кат.“В“ и „Ткт“.
 • Получават стипендии. Учениците в 11 и 12 клас ще работят в най-добрите фермерски и оранжерийни стопанства в определени дни от седмицата по трудов договор, срещу зплащане.
 • Придобиват правото да кандидатстват по Програмите за Развитие на селските райони;

Постоянен линк към тази тема: https://pgtathaskovo.com/?page_id=5735