ОБУЧЕНИЕ В ЕЛЕКТРОНН СРЕДА

Със Заповед на Министъра на здравеопазването се преустановяват присъствените учебни занятия в ПГТАТ за периода от 30.11.2020 г. до 21.12.2020 г.

Обучението ще се извършва синхронно в електронна среда чрез платформата Teams. Седмичното разписание остава непроменено, като учебните часове ще започват от 8.30 часа и ще са с продължителност 35 минути.

Дневно разписание

При обективни или здравословни причини, учениците да не могат да се включат в синхронното обучение, имат възможност да получат консултация от учителите по следния график:

График за асинхронно обучение

Постоянен линк към тази тема: https://pgtathaskovo.com/?page_id=5089