15.05.2024 archive

Здравно осигуряване след завършване на средно образование

Абитуриентите плащат сами здравните си вноски Абитуриенти, завършвате скоро средното си образование и НАП напомня за вашите здравноосигурителни задължения! От началото на юли до момента на започване на работа или до стартиране на редовно обучение в университет трябва сами да внасяте здравните си осигуровки.  Какво трябва да направите? Подавате в НАП Декларация образец 7 (за …

Прочетете повече

Постоянен линк към тази тема: https://pgtathaskovo.com/?p=7411